queensoflife.pl - budujemy dla Ciebie marketingowe mosty

Napisz do nas!

Kurs na HDS

Apolonia Woźniak 2019-07-03 0 komentarzy
Kurs na HDS

Kursanci mogą liczyć nie tylko na fachowy kurs, ale także na przyjazną atmosferę. Ośrodek Doskonalenia Kadr ODEKA zauważa, że w znaczny osób wpływa ona na jakość przyswajania wiedzy. Z pyszną kawą i cateringiem w zanadrzu wszystkie informacje stają się jakieś prostsze... Wykładowcy zachęcają do zadawania pytań i dzielą się swoimi doświadczeniami na temat praktyki operowania żurawiem.

Standardowy kurs HDS trwa 4 dni. To optymalna ilość czasu do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych. Operator musi zdawać sobie sprawę ze wszystkich standardów bezpieczeństwa, które należy spełnić jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Wykładowcy szczegółowo omawiają wszystkie podejmowane czynności. Uczestnicy kuru dostają materiały dydaktycznie w wybranej przez siebie formie - elektronicznej lub papierowej. W materiałach znajdują się informacje na temat:

  • aktów prawnych dozoru technicznego;
  • napędu i sterowania hydraulicznego;
  • stosowanych urządzeń zabezpieczających;
  • działania statyczności żurawi przeładunkowych;
  • obciążeń żurawi, konstrukcji nośnych i ich mechanizmów.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi materiałami i po zajęciach praktycznych trzeba przystąpić do egzaminu. Jest on warunkiem uzyskania uprawnień. Egzamin odbywa się przed komisją, która została powołana przez Terenowy Oddział Dozoru Technicznego. Uprawnienia są wydawane bez terminu utraty ważności. Szczegółowych informacji na temat kursów można dowiedzie się na stronie internetowej placówki. Warto też zdecydować się na indywidualny kontakt z pracownikami.

Skomentuj wpis